ÁREA DE BIOQUÍMICA E BIOLOXÍA MOLECULAR
Grupos Investigación
Grupo de Biomarcadores Moleculares
 
ÁREA DE XENÉTICA
Grupos Investigación
Grupo de Xenética Evolutiva Molecular
XB1
Grupo de Xenética de Poboacións e Citoxenética
Grupo de Xenética Molecular de Peixes e Moluscos
Grupo de Filoxenómica
   
ÁREA DE INMUNOLOXÍA
Grupo Investigación
Grupo de Inmunoloxía

Investigación do Departamento